Artistieke leiding

Mariette Effing is momenteel dirigent van het Stadsjongenskoor Oldenzaal, het Tiels Mannenkoor, Koninklijk Zutphens Mannenkoor, Elster Mannenkoor en Jong Vocaal Twente. Als muziekjournalist maakt zij deel uit van de redactie van het tijdschrift ZINGmagazine in de functie van redactiesecretaris.

Daarnaast geeft ze workshops en kortlopende cursussen koorvorming bij diverse koren.  Daarnaast is ook regelmatig gastdirigent tijdens koorweekenden, jurylid bij koorfestivals en begeleidt jonge mensen in de voorbereiding op het muziekvakonderwijs.

Als specialist in jongens- en mannenkoorzang is ze is artistiek leider van de Stichting Boys, keep on singing!, met als doel meer jongens en jongemannen aan het zingen te krijgen én  te houden.  In dat kader nam ze deel aan rondetafelgesprekken tijdens het Festival Europa Cantat in Pécs (H), gaf ze in de zomer lezingen tijdens het World Symposium on Choral Music in Barcelona en geeft ze regelmatig lezingen en workshops over onder andere repertoire.

Mariette Effing studeerde hoofdvak blokfluit, schoolmuziek en koordirectie aan het Conservatorium te Enschede. Na de afronding van haar studie schoolmuziek studeerde ze als koordirigent af bij Kees Stolwijk.

Mariette Effing was bestuurslid van het Nederlands Koorfestival het Festival Hoorn- Oude Muziek nu. Om haar vakkennis op peil te houden bezoekt zij regelmatig symposia, studiedagen en festivals zoals Europa Cantat en het World Symposium on Choral Music. Momenteel is ze lid van het Artistic Committee van Europa Cantat Junior Festival Gent 2023.

Naar boven >
Home >